en ru
image image

Вътрешни правила

Вътрешни правила
В съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 5 от Кодекса за застраховането и с цел улеснение на потребителите на застрахователни услуги, ЗАД Армеец представя Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори.