en ru
image image

Мисия и визия

Мисия и визия

Мисия

Грижа за клиентите - ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата - компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори - водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

Визия

Различното, "новото" развитие на Армеец започва през 2002 г., когато Химимпорт придобива мажоритарен дял в дружеството. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар.

Цели

Целите, които Армеец следва през годините, са да се развива с изпреварващи пазара темпове като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. Нашият принцип е, че всеки проблем има решение, че моралът е задължителен, а формулата за нашия успех е: "Ясно и точно дефиниране на целите и мотивацията на екипа".

Ценности

В осъществяването на своята дейност, ЗАД Армеец последователно и целенасочено се придържа към следните принципи и норми:

  • Честност и почтеност – спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията;
  • Компетентност и професионализъм – високо качество на обслужване, предоставено от добре обучени, всеотдайни и мотивирани служители;
  • Иновация и ефективност – бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите.

Вътрешни правила

В съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 5 от Кодекса за застраховането и с цел улеснение на потребителите на застрахователни услуги, ЗАД Армеец представя Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори.