en ru
image image

Представяне

Холдингова структура

Холдингова структура

 
ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.
Към февруари 2012 г. „Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД  „Армеец”. Според ежегодната класация на в. Капитал през 2011 г. „Химимпорт” АД е категорично най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност. Повече информация за Химимпорт Холдинг ще намерите на www.chimimport.bg
 
 

Финансови показатели

title

title title
2019 2019
2018 2018
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003
2020 2020
2021 2021