Новини

"Българска история" посетиха училища в Плевен

На 15 ноември „Нашите пълководци“ оживяха пред очите на учениците от Държавната финансово стопанска гимназия „Интелект“ и СУ „Иван Вазов“ в Плевен. Уроците събраха десетки ученици и учители, ентусиазирани млади хора, на които момчетата от "Българска история" разказа за исторически събития на достъпен за подрастващите език, което да предизвика техния интерес към българската история.

След двата урока на учителите и директорите бяха раздадени безплатно дискове с епизодите на „Нашите пълководци“, които да могат да използват в часовете си по история като допълнително учебно помагало.