en ru
image image bg_history bg_history

ЕКСПЕРТ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАД "Армеец" Обявява конкурс за длъжността "Експерт, обучение и квалификация".

ЕКСПЕРТ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

imageРегион: София


Основни задължения и отговорности:

 

 • Идентифицира нуждите от обучение съобразно стандартите и стратегията на компанията;
 • Участва в процеса по разработване и провеждане на обучения за служители и партньори; 
 • Проектира, координира, планира и провежда програми за обучение и развитие;
 • Проучва, организира и координира осъществяването на дейностите по обучение и квалификация на персонала – логистика, провеждане, отчитане, тестиране, обратна връзка;
 • Провежда обучения за служители и партньори в София и в страната;
 • Организира и изготвя заявки, графици, отчетни и други документи за проведеното обучение;
 • Подготвя и разработва материали за обучение и помощни материали като наръчници, инфо-графики, презентации и други инструменти;
 • Поддържа връзки с външни доставчици на услуги по обучение във връзка със специфични програми за обучение и развитие.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 • Висше образование - степен Бакалавър;
 • Добро владеене на английски език;
 • Предходен опит в разработване и провеждане на обучения;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Компютърна грамотност – отлично владеене на MS Office, Internet, (Работа с e-learning платформа и работа с Prezi ще се счита за предимство);
 • Отговорност и организираност, способност за разрешаване на проблеми, работа в екип; 
 • Свидетелство за управление на МПС.

 

Ние предлагаме:

 

 • Пълна въвеждаща програма;
 • Възможности за развитие и допълнителна квалификация;
 • Стимулираща и позитивна работна среда.

 

Необходими документи:

 

 • Автобиография със снимка на български език.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас, до 22.04.2019 г. изпратете необходимите документи на и-мейл: hr@armeec.bg.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.