en ru
image image

ЕКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАД "Армеец" обявява конкурс за длъжността "Експерт застраховане на отговорности и имуществено застраховане".

ЕКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

imageРегион: София


Описание на позицията:

 • Оценка на риска и офериране на застрахователни продукти от клас Отговорности и Имуществено застраховане;
 • Издаване на котации и застрахователни полици в рамките на оторизацията;
 • Обслужване на корпоративни и индивидуални клиенти при сключване на застрахователни полици;
 • Обработка и регистриране на документи в информационните системи на Дружеството;
 • Оказване на обща методическа помощ и извършване на последващ контрол на застрахователни полици, обработени в агенциите на ЗАД „Армеец“ в страната и от застрахователни посредници;
 • Поддържане на ежедневна комуникация със застрахователни посредници и служители на компанията;
 • Изготвяне на справки и анализи;
 • Участие в проекти по развитие на продуктите и кръстосани продажби.


Основни изисквания:

 • Висше икономическо образование, степен магистър, специалност „Застраховане и социално дело” или друго висше образование;
 • Професионален опит в областта на аквизицията на застраховането миниум 3 години, в частност – застраховки "Финансови рискове", „Обща гражданска отговорност“, „Професионални отговорности” и „Имуществено застраховане“;
 • Опит при директна работа с клиенти и изготвяне на оферти;
 • Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо, втори чужд език е предимство;
 • Отлични презентационни и комуникативни умения;
 • Висока мотивация за работа и желание за професионално развитие;
 • Отговорност и организираност;
 • Много добра компютърна грамотност, практически опит с Excel и PowerPoint е предимство.


Компанията предлага:

 • Отлични условия на труд;
 • Професионална реализация във водеща застрахователна компания;
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с дейността.


Необходими документи:

 • Кратко мотивационно писмо;
 • Актуална автобиография със снимка.


Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете необходимите документи на и-мейл: hr@armeec.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от ЗАД „Армеец“,  действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на лични данни.


Допълнителна информация, можете да намерите на официалния сайт на дружеството.