en ru
image image

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗИ И ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ В ДИРЕКЦИЯ "РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ"

ЗАД "Армеец" обявява конкурс за длъжността "Главен експерт, анализи и продуктово развитие в дирекция "Рисково застрахване".

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗИ И ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ В ДИРЕКЦИЯ "РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ"

imageРегион: София


Описание на позицията:

 • Оценка на риска и офериране на застрахователни продукти от клас Рисково застраховане;
 • Обслужване на корпоративни и индивидуални клиенти при сключване на застрахователни полици;
 • Обработка и регистриране на документи в информационните системи на Дружеството;
 • Оказване на обща методическа помощ и извършване на последващ контрол на застрахователни полици, обработени в агенциите на ЗАД „Армеец“ в страната и от застрахователни посредници;
 • Поддържане на ежедневна комуникация със застрахователни посредници и служители на компанията;
 • Изготвяне на справки и анализи;
 • Участие в проекти по развитие на продуктите и кръстосани продажби.


Изисквания:

 • Висше икономическо образование, степен магистър, специалност „Застраховане и социално дело” или друго висше икономическо образование;
 • Професионален опит в областта на аквизицията на застраховането миниум 3 години, в частност – застраховки „Рисково застраховане“;
 • Професионален опит при директна работа с клиенти и изготвяне на оферти;
 • Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо; втори чужд език е предимство;
 • Отлични презентационни и комуникативни умения;
 • Висока мотивация за работа и желание за професионално развитие;
 • Отговорност и организираност;
 • Много добра компютърна грамотност, практически опит в работа с Excel и PowerPoint е предимство.


Компанията предлага:

 • Отлични условия на труд;
 • Професионална реализация;
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с дейността на дирекция „Рисково застраховане“.


Необходими документи:

 • Кратко мотивационно писмо;
 • Актуална автобиография със снимка.


Ако позицията представлява интерес за Вас, моля, изпратете необходимите документи на и-мейл: hr@armeec.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от ЗАД "Армеец",  действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.
Допълнителна информация, можете да намерите на официалния сайт на дружеството.