en ru
image image

ЮРИСКОНСУЛТ за дирекция "Регреси"

ЗАД "Армеец" обявява конкурс за длъжността "ЮРИСТКОНСУЛТ".

ЮРИСКОНСУЛТ за дирекция "Регреси"

imageРегион: София
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Процесуално представителство на дружеството по заведени от него искове.

 • Правно обслужване на ликвидационната дейност на дружеството.

 • Правно съгласуване и мотивиране на писмени отговори, свързани с приключване на ликвидационни преписки по щети.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Образование – висше, образователна степен – магистър, специалност – право;

 •  Юридическа правоспособност;

 •  Професионален опит: минимум 3 (три) години професионална практика в общо   застрахователно дружество.


Професионални компетентности:

 • Задълбочени познания и интерес в областта на застрахователното, търговско, облигационно, вещното, гражданско материално и процесуално право;

 • Богат опит в процесуалното представителство;

 • Компютърна грамотност: отлични познания за MS Office, Internet;

 • Опит в работа с правно-информационни системи;

 • Много добър писмен и говорим английски език.


Ключови компетентности:

 • Отлични комуникативни и организационни умения;

 • Способност за работа в екип и работа под напрежение и в срокове;

 • Организираност, прецизност и внимание към детайлите;

 • Умения за приоритизиране на поставените задачи;

 • Отговорност, дисциплинираност, лоялност, дискретност, инициативност, позитивизъм;

 • Аналитични способности;

 • Самостоятелност при вземане на компетентни решения;

 • Точно спазване на работното време.


Предложение на ЗАД „АРМЕЕЦ”:

 • Пълно работно време;

 • Постоянна работа – договор със срок за изпитване за първите 6 месеца в полза на работодателя;

 • Много добри условия за работа;

 • Стимулиращо възнаграждение.


Уважаеми кандидати, ако позицията представлява интерес за Вас, моля, изпратете на и-мейл: hr@armeec.bg:

 • Автобиография с актуална снимка;

 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.


Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от ЗАД ,,Армеец",  действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.
Допълнителна информация, можете да намерите на официалния сайт на дружеството.