en ru
image image

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за дирекция "Финансово-счетоводна дейност"

ЗАД "Армеец" обявява конкурс за длъжността "Оперативен счетоводител за дирекция "Финансово-счетоводна дейнсот".

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за дирекция "Финансово-счетоводна дейност"

imageРегион: София
Основни отговорности:

 • Обработва своевременно счетоводните документи;
 • Отразява текущо счетоводните операции;
 • Отговаря за спазването на действащите закони и подзаконови нормативни актове;
 • Отговаря за правилното и точно изпълнение на финансовите задължения;
 • Изготвя текущи справки за нуждите на Ръководството;
 • Организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;
 • Следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за Дружеството.


Изисквания:

 
 • Висше икономическо образование, степен бакалавър или магистър, специалност "Счетоводство" или "Финанси";
 • Отлично познаване и прилагане на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Практически опит като Счетоводител минимум 2 години;
 • Отлично познаване и практически опит в областта на счетоводното отчитане на застрахователната дейност;
 • Познаване и работа с МСС е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо е предимство;
 • Отговорност и прецизност при работа с документи и заложени срокове;
 • Добра концентрация и умение за подреждане на приоритети;
 • Висока мотивация и умения за работа под напрежение;
 • Отлични комуникативни способности.


Компанията предлага:

 
 • Възможност за професионално утвърждаване и развитие;
 • Конкурентни условия на труд.


Необходими документи:

 • Кратко мотивационно писмо;
 • Актуална автобиография със снимка.


Ако позицията представлява интерес за Вас, моля, изпратете необходимите документи на и-мейл: hr@armeec.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от ЗАД "Армеец",  действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.
Допълнителна информация, можете да намерите на официалния сайт на дружеството.