en ru
image image

Авария на машини

h-technical-172588019_0x144_crop_478b24840a
По тези специални условия се покриват имуществени щети от

аварии на машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на Застрахования. Разработени са с цел да осигурят необходимото застрахователно покритие срещу рисковете от повреда на машини и съоръжения в процеса на производството.

 

Застрахователното покритие е на база „всички рискове“ и покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения,  вследствие на каквато и да е причина, която не е посочена като конкретно изключена в специалните условия, например – дефекти в отливането, дефекти в материала, грешки в проекта, грешки, направени в цеха по време на извършване на стопанската дейност или при монтирането и изграждането на машините, лоша изработка, липса на съответстваща квалификация, небрежност, липса на вода в бойлери, експлозия, разрушаване в следствие действие на центробежни сили, късо съединение, действителни разходи за експедиране, вреди върху собствено имущество, съседно на  застрахованото имущество и други.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.