en ru
image image

Електронно оборудване

h-technical-172588019_0x144_crop_478b24840a
По тези специални условия се застрахова

електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация.

 

Допълнително може да се застрахова и мобилно електронно оборудване, което се транспортира или изнася извън посочените в полицата помещения, информационни носители (вкл. запаметената върху тях информация), и допълнителните разходи, необходими за продължаване на работните процедури.

 

Покриват се загуби, повреди и/или разноски в резултат на материални щети по застрахованото оборудване, причинени от всички рискове, които не са изключени в застрахователния договор, в това число: пожар, експлозия, мълния (вкл. токов удар при мълния от индукция на електрически ток в преносната мрежа), природни бедствия; кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица; небрежност, неправилно или без подходящ опит боравене с оборудването, операционни грешки, грешки в монтирането, дефекти в материала и други.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.