en ru
image image

Гражданска oтговорност на физически лица

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховка „Гражданска отговорност на физически лица“

на ЗАД Армеец покрива отговорността за всички суми в рамките на договорените лимити на обезщетение, които застрахованият бъде законно задължен да плати на основание претенции на трети лица като обезщетения за вреди, причинени през периода на застраховката в резултат на рисковете от ежедневния живот (с изключение на такива, присъщи на определена дейност, професия или длъжност, или в резултат на необичайно и опасно занятие) вкл. всички разноски по уреждане на претенциите.

 

Настоящата застраховка покрива отговорността на застрахования в качеството му на:

  • глава на семейство;
  • работодател на лицата, работещи в домакинството;
  • собственик на апартамент(и), къща и/или вила, разположени на територията на Р. България, които ползва лично;
  • притежател на домашни животни и пчели, а при допълнително договаряне на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни;
  • упражняващ спортни дейности с изключение на лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт;
  • велосипедист.
 

По договореност между страните и срещу заплащане на допълнителна премия, в покритието по застраховката могат да бъдат включени допълнителни покрития по отношение на отговорност, произтичаща от собственост на кучета (включително ловни), ездитни и впрегатни животни, рогат добитък и т.н.; собственост на сгради и имущество, които застрахованият не използува лично; извършване на ремонтни дейности на стойност до 20 хил. лева; при регламентиран лов, при упражняване на водни спортове и др.

 

Застрахователната премия се определя като твърда сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение и записаните съзастраховани лица в домакинството.

 

В случай на валидна претенция застрахователното обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице или, ако не бъде постигнато споразумение, на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.