en ru
image image

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

h-avio-embraer-sky-2_0x144_crop_478b24840a
Застраховката покрива


Гражданската отговорност към трети лица – осигурява се защита срещу всички суми, които застрахованият е законово длъжен да заплати като компенсации за нанесени вреди (включително присъдени разноски), свързани с телесни увреждания в резултат от събития (фатални или не) и повреди на собственост, причинени от самолета, или от лице и/или  предмет, падащ от самолета.

Гражданската отговорност към пътници и багажи – обезщетява се застрахования по отношение на всички суми, които той е законово отговорен да плати като компенсация за вреди (включително разноски и други, присъдени срещу него) във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука (независимо дали е с фатални последици) на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи на пътници, произтичащи от инцидент със самолета.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.