en ru
image image

Индустриален пожар – Всички рискове

zastrahovane-1010x144-05_0x144_crop_478b24840a
Застраховката “Индустриален пожар – Всички рискове”

на ЗАД Армеец е разновидност на застраховката “Индустриален пожар” и се отличава с най-пълното застрахователно покритие за големия бизнес. Застрахованите могат да защитят не само имуществото си, но и всички допълнителни разходи и загуби, произтичащи от увреждане или загуба на имущество.

 

Застрахователното покритие на тази полица е на база “всички рискове”, т.е., покриват се загуба или вреда на застрахованото имущество, причинена пряко от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, освен изрично изключените в Общите условия.

 

В тези рамки покритието включва и всички обичайни рискове като пожар, природни бедствия, аварии и т.н.  Разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване и съхранение на застраховано имущество, както и риска „земетресение“ се добавят в покритието на основание допълнителна договореност.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.