en ru
image image

Отговорност на превозвача на товари по шосе

h-cargo133259930_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Отговорност на превозвача на товари по шосе”

на ЗАД Армеец осигурява застрахователна защита срещу материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени и/или наети превозни средства.

 

Покриват се разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. Застраховката покрива и разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

 

При международен автомобилен превоз покритите рискове и лимит на отговорност са съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR, а при превоз на територията на Република България – съгласно Закона за автомобилните превози.

 

Застрахователното покритие може да бъде за срок от една година или за конкретен превоз . 

Застрахователната премия се определя в зависимост от района на осъществяване на превозите, броя на превозните средства, с които оперира превозвачът, и покритите рискове.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.