en ru
image image

Отговорност на работодателя

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Отговорност на работодателя“

е доброволна и покрива суми, които застрахованият, в качеството му на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на лице, което е претърпяло телесно увреждане или смърт по време на изпълнение на трудовите си задължения.

 

По настоящатата застраховка ЗАД Армеец изплаща следните обезщетения:

  • За всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият е отговорен да заплати на своите работници и служители като компенсация за телесни увреждания и/или смърт в резултат на трудова злополука при изпълнение на служебните задължения в периода на застраховката;
  • По договореност между страните, срещу заплащане на допълнителна премия могат да се покрият вреди (вкл. смърт, трайна или временна загуба на работоспособност), причинени на работници и служители на застрахования в резултат на професионално заболяване, проявило се за пръв път и установено с протокол от експертна комисия през периода на застраховката;
  • Всички целесъобразни разходи за предотвратяване и ограничаване нa щетите при застрахователно събитие и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя;
  • Присъдените лихви и разноски по граждански искове за отговорност, покрити по настоящата застраховка, които сумарно не надхвърлят договорените лимити на отговорност.
  • Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния фонд работна заплата, рисковия клас на вида производство, наличие и естество на трудови злополуки в предприятието за предходните години.

В случай на валидна претенция застрахователното обезщетение се изплаща на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице, или ако не бъде постигнато споразумение, на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.