en ru
image image

Помощ при пътуване в България

zastrahovane-1010x144-04_0x144_crop_478b24840a
Обект на застраховане

Застраховат се индивидуално или групово български и чуждестранни граждани с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България на възраст до 84 години включително, които предприемат туристически или служебни пътувания, излети, почивки, преходи, практикуват зимни и летни спортове и хобита на територията на България извън мястото на обичайното им местопребиваване, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване. Застраховката е предназначена за индивидуални клиенти, семейства, приятелски групи, туристически дружества и агенции, клубове за туризъм и екстремни спортове, учебни заведения, организиращи ученически екскурзии, детски лагери, бели, зелени, сини училища и др.

Покрити рискове

Покритите рискове по тази застраховка са:

Основни (задължителни) рискове:

  • Смърт вследствие злополука и трайно намалена работоспособност вследствие злополука (Рискът смърт не се покрива за лица под 14 г. и недееспособни лица).

Избираеми рискове:

  • Медицински разноски и репатриране вследствие злополука и временна неработоспособност вследствие злополука над 20 дни;
  • Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване.

Допълнителни рискове:

  • Медицински разноски и репатриране вследствие акутно заболяване и временна неработоспособност вследствие акутно заболяване над 40 дни.
Предимства

Застраховка „Помощ при пътуване в България“ се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанса по застраховката се осигурява надеждна застрахователна защита, като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна телефонна линия.

Покрити разходи

При настъпване на покрит риск застрахованите могат да ползват безплатно, в рамките на договорения лимит, услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

При включен риск „Спасителни разноски“ ЗАД „Армеец“ покрива и реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт на организации, ангажирани в действия по издирване и спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и др.).

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.