en ru
image image

Прекъсване на производството

h-technical-172588019_0x144_crop_478b24840a
Специалните условия за „Прекъсване на производството“

представляват разширение на застрахователното покритие на застраховки „Защитено имущество“ и „Индустриален пожар“ срещу финансови загуби, понесени вследствие на прекъсването или нарушаването на нормалната стопанска дейност в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по основната застрахователна полица за застраховане на имуществото на Застрахования.


Застраховката се ограничава до загубата на брутна печалба поради намаляване на оборота и нарастване на разходите за дейността.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.