en ru
image image

Професионална отговорност на медицински персонал

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Професионална отговорност на медицински персонал“

 се сключва задължително от лечебните заведения за медицинския им персонал, съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването от 01 януари 2005 г.

 

ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) в резултат на виновно неизпълнение на професионални задължения вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования и/или негови служители със съответна квалификация;
  • всички разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете.
 

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение и специалността на застрахованото медицинско лице.

 

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.