en ru
image image

Защитен дом

zastrahovane-1010x144-05_0x144_crop_478b24840a
Обект на застраховане

Застраховка „Защитен дом“ на ЗАД Армеец е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.

Покрити рискове

Застраховката осигурява защита от:

 • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Случайно счупване на стъкла и витрини;
Застраховката се отличава с
 • широко и гъвкаво застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности на клиента;
 • бързо и коректно обслужване при сключване на застраховката и възникване на застрахователно събитие;
 • навременно изплащане на щетите в пълен размер;
 • оказване на съдействие и помощ на застрахованите лица;
 • отлична презастрахователна програма, позволяваща да се запази нивото на обслужване и при катастрофични рискове.
close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.