en ru
image image

Злополука на спортисти

h-zlopoluka480739491_0x144_crop_478b24840a
Обект на застраховане

Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и треньори и спортни съдии.

При настъпване на покрит по полицата риск Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответният риск.

Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на индивидуален (за едно лице) или групов (за 2 и повече лица) договор.

Покрити рискове

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

  • смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.
Допълнителни рискове

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

  • смърт вследствие битова злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука;
Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася практикувания спорт.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.