en ru
image image

Злополука на учащи

h-zlopoluka480739491_0x144_crop_478b24840a
Обект на застраховане

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Териториална валидност

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

Застраховката има три нива на покритие – основно, разширено и пълно ниво.

Покрити рискове

В зависимост от нивото на покритие, ЗАД Армеец носи отговорност за следните рискове:

  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
  • медицински разноски вследствие злополука.
  • гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.
  • временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
  • медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.
Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.