en ru
image image

Кариери

ЗАД Армеец е най-бързо развиващата се застрахователна компания. Със своята стабилна и последователна политика на управление, дружеството гарантира сигурност не само на клиентите, а и на всички свои служители.

Свободни работни места


ЕКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

imageРегион: София

imageДепартамент: Централно управление на ЗАД "Армеец"

Виж още

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗИ И ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ В ДИРЕКЦИЯ "РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ"

imageРегион: София

imageДепартамент: Централно управление на ЗАД "Армеец"

Виж още

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за дирекция "Финансово-счетоводна дейност"

imageРегион: София

imageДепартамент: Централно управление на ЗАД "Армеец"

Виж още

ЮРИСКОНСУЛТ за дирекция "Регреси"

imageРегион: София

imageДепартамент: Централно управление на ЗАД "Армеец"

Виж още