en ru
image image

33 ловни соколчета са отгледани и разселени с проекта „Завръщане на ловния сокол в България“

loven sokol

Големи успехи бележи инициативата „Завръщане на ловния сокол в България“. До 2016 година са отгледани и освободени 45 млади ловни соколчета на територията на страната, като 33 от тях са излюпени и отгледани в спасителния център на „Зелени Балкани“. През тази година се очаква да се излюпят още птици от изчезващия вид, а преди дни е започнал и размножнителният им сезон. Това съобщиха от „Зелени Балкани“, които с подкрепата на застрахователното дружество „Армеец“, работят по програмата.

От центъра са успели да подготвят и ремонтират гнездата на птиците, преди стартирането на сезона за размножаване. Чакълената настилка на 19 гнездилки в общо 8 клетки е изцяло сменена. Ремонтирани са и някои от дъските, основите и стените на гнездата, като по този начин се гарантира сигурността на малките соколчета след излюпването им.

В миналото ловният сокол е бил един от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав, като стотици двойки са гнездили в страната ни. В средата на ХХ век обаче популацията им спада до няколко десетки двойки из цяла България. Причините са много - разораване на пасищата, масово разпръскване на пестициди, посегателствата от соколари и бракониери. Затова и спасителният център „Зелени Балкани“ се захваща с проекта „Завръщане на ловния сокол в България”.  През 2012 г. в инициативата се включва и застрахователното дружество „Армеец“. От всяка сключена застраховка „Каско на МПС” дружеството заделя сумата от 0,50 лв. за финансиране на програмата.