en ru
image image

Ангажирано участие на Армеец в „Шумът на парите”

Ангажирано участие на Армеец  в „Шумът на парите”

Изпълнителният директор на компанията дискутира актуалните въпроси в застраховането

Икономическият форум „Шумът на парите”се проведе на 15 и 16 май т.г. в хотел Шератон с участието на български и чуждестранни финансисти, застрахователи и банкери. Актуалните въпроси от Общото застраховане бяха разисквани в първия ден на конференцията от авторитетни специалисти в бранша - г-жа Цветанка Крумова, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД Армеец, Стоян Проданов, изпълнителен директор и зам. председател на СД на Бул Инс, Стефан Софиянски, изпълнителен директор и председател на УС на Лев Инс, Коста Чолаков, изпълнителен директор на Интерамерикан България, Николай Генчев, главен изпълнителен директор и председател на УС на Уника, Здравко Шушков – зам. изпълнителен директор на ДЗИ Общо застраховане и модератора Николай Здравков, управляващ съдружник на I&G Brokers. Във фокуса на вниманието беше отражението на Платежоспособност II върху българския застрахователен пазар, новите лимити при автомобилната застраховка „Гражданска отговорност”, въвеждането на катастрофичния пул и т.нар. „румънски синдром”, касаещ масовата практика чужди граждани, най-вече румънци, да шофират автомобили с български регистрационни номера. Една от основните дискутирани теми беше за предизвикателствата, които поставя пред европейските и българските застрахователи предстоящото въвеждане на Платежоспособност ІІ. Директивата беше създадена, за да се постигне по-голяма прозрачност, да се намали риска от фалити на застрахователите и така да се увеличи доверието в тях. Според г-жа Крумова тя е предизвикателство в европейски мащаб, което важи още повече за малкия български застрахователен пазар. Директивата е огромен документ с хиляди параграфи и доста сложни математически формули. Според експертите това налага по-добра организация на застрахователния бизнес, промяна в мисленето и качеството на управление. Като съществено изпълнителният директор на Армеец посочи преодоляването на предпоставките за крайности в регулацията, т.е. до свръхрегулация на една част от дейността и дерегулация на друга. Друго предизвикателство според г-жа Крумова е, че голяма част от правилата и мерките, свързани с прилагането на Платежоспособност ІІ, предстои да се изработват. Част от тази мерки касаят и съответствието със законодателството на страните извън ЕС. Например, неотдавна в Калифорния, САЩ отхвърлиха идеята да се съобразяват с всички европейски правила. Г-жа Крумова счита, че българските застрахователи са изправени пред сериозни организационни промени и значителни разходи, които обаче, гледано в перспектива, са за добро, защото ще доведат до технологично израстване на пазара. Предстоящото увеличение на лимитите по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и отражението му върху цените на застраховката беше друга обсъждана тема на форума. Според г-жа Крумова решението за лимитите е политическо. То е свързано с присъединяването ни в ЕС и няма нищо общо с икономическата действителност . За пример г-жа Крумова посочи брутния национален доход на човек от населението в различни страни. По този показател България се нарежда в дъното на таблицата. (Например, в Люксембург е 11,5 пъти, а в Гърция и Италия той е 5-6 пъти по-висок от българския). Това е доказателство, че сами по себе си, лимитите на отговорност са политическо решение, произтичащо от необходимостта да се хармонизира нашето законодателство с европейското. Като цяло, експертите се обединиха около мнението, че по-високите лимити при обезщетенията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност", които влизат в сила от следващия месец, няма да доведат до драстичен скок в цените на полицата, но се очаква в България да е налице най-динамичната цена на полица „Гражданска отговорност” спрямо целия ЕС. По проблема за т.нар. „румънски синдром” г-жа Крумова посочи, че това е данъчен въпрос, но същевременно е нарушаване на законодателството за регистрация на МПС в страната. И макар че това явление води до вливане на средства в данъчната система, от друга страна, присъдените обезщетения в чужбина за автомобилите с българска регистрация са много по-високи. Според г-жа Крумова по-големият проблем е фактът, че значителна част от колите с български номера, карани от чужденци, не се застраховат, и така се източва нашия Гаранционен фонд. Според изпълнителния директор на Армеец трябва да се осъществява по-сериозен контрол върху регистрацията на автомобили, по примера на Гърция. Застрахователите обсъдиха и темата за катастрофичния пул, необходимостта от въвеждане на задължителна застраховка на имуществото и произтичащите от това въпроси, като напр. застраховането на незаконните строежи или на запустелите къщи по селата. Макар и ограничени от времето, участниците във форума разгледаха наболелите и най-актуални въпроси на българския застрахователен пазар и потърсиха решения за преодоляване на трудностите.