en ru
image image

Армеец е неизменен лидер на пазара през последните 6 месеца

Застрахователен пазар към  ноември 2014

12% ръст на премиен приход към края на ноември 2014г.

Официалните данни на Комисията за финансов надзор към края на месец ноември 2014г. показват, че за последните шест месеца ЗАД Армеец държи лидерството на общозастрахователния пазар. Дружеството заема дял от 13,8% и премиен приход от 175 735 хил. лв. и отбелязва ръст от 12% спрямо същия период на миналата година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. ЗАД Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 96 млн. лв. и пазарен дял от 25%. Дружеството заема лидерската позиция при доброволната автомобилна полица от май 2011г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” компанията генерира премиен приход от 51,5 млн. лв. и има пазарен дял от 10%.

ЗАД Армеец запазва първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от над 3,5 млн. лв. и пазарен дял от 24%. и ръст 22% към същия период на 2013г. По застраховка „Злополука“ премийният приход е над 3 млн. лв. и ръст от 30%. Затвърждава се лидерството и в авиационното застраховане с пазарен дял от 41%, премиен приход от почти 5 млн. лв. и ръст от 16% спрямо 2013 г.