en ru
image image

Армеец е първи в общото застраховане в края на юни 2015 г.

Pazar

13,8% пазарен дял и премиен приход от 105,9 млн. лв.

ЗАД Армеец заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар в края на месец юни 2015 г. с дял от 13,8% и премиен приход в размер на 105,9 млн. лв., което представлява увеличение с 11% спрямо същия период на предходната година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 56 млн. лв. и пазарен дял от 24%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица повече от четири години. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от почти 30 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка дружеството бележи ръст от 7% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец запазва първата си позиция и при застраховка „Помощ при пътуване“ с премиен приход от 1,9 млн. лв. и пазарен дял от 22%. При застраховка „Злополука“ премийният приход е в размер на близо 2,2 млн. лв. с ръст от 9% спрямо същия период на 2014 г.

В края на юни 2015 г. дружеството реализира ръст на събраните приходи и по застраховки „Карго и отговорност на превозвача“, имуществено и морско застраховане, а най-сериозен е ръстът при застраховките на „Финансови рискове“.