en ru
image image

Армеец лидер в общото застраховане в края на юни 2014 г.

1

13,2% пазарен дял и премиен приход над 95 млн. лв.

Официалните данни от Комисията за финансов надзор за второто тримесечие на 2014 г. показват, че ЗАД Армеец е лидер на общозастрахователния пазар с дял от 13,2%, премиен приход от 95 383 хил. лв. и почти 20% ръст спрямо същия период на миналата година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 50 млн. лв. и пазарен дял от 24%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица от май 2011г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от 28 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка Армеец бележи ръст от 28% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 1 854 хил. лв., пазарен дял от 24% и ръст 30% към същия период на 2013г. По застраховка „Злополука“ увеличението на премийния приход е 53%. Ръст в приходите се наблюдава също и при застраховането на отговорности, имуществено, морско, авиационно и карго застраховане.

Този успех безспорно се дължи на отличното клиентско обслужване, иновативното продуктово предлагане и стабилните показатели на компанията през последните години.