en ru
image image

Армеец отново лидер по застраховка „Каско на МПС“

1

23,8% пазарен дял и премиен приход над 41 млн. лв.

ЗАД Армеец регистрира безспорен успех по застраховка „Каско на МПС“ към месец май 2014г., като заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар с пазарен дял 23,8% и премиен приход над 41 млн.лв. Застраховката бележи ръст от 12,7 %. Официалните данни от Комисията за финансов надзор показват, че ЗАД Армеец е лидер по застраховка „Каско на МПС“ от 2011 г. насам.

При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от над 23 млн. лв. и има пазарен дял от 10%.

ЗАД Армеец продължава да е първенец и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с премиен приход от 1,5 млн. лв., пазарен дял от 23% и ръст 30% към същия период на 2013г.

Към месец май на 2014г. дружеството реализира премиен приход в размер на 76 млн.лв. и с пазарен дял от 12,8 % заема второ място на общозастрахователния пазар.

Този успех се дължи главно на иновативната продуктова политика на компанията и доброто клиентско обслужване. Към днешна дата, безспорно доказателство е завеждането на над 11 500 претенции, за по-малко от седмица, след опустошителната градушка на 08.07.2014г.