en ru
image image

Армеец отново първи в общото застраховане към юли 2014 г.

1

13,4% пазарен дял и премиен приход от 113 млн. лв.

Официалните данни от Комисията за финансов надзор към края на месец юли 2014 г. показват, че ЗАД Армеец запазва лидерска позиция на общозастрахователния пазар с дял 13,4%, премиен приход от 112 944 хил. лв. и 19% ръст спрямо същия период на миналата година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 61 млн. лв. и пазарен дял от 24%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица от май 2011 г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от 33 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка дружеството бележи ръст от 30% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 2 154 хил. лв., пазарен дял от 23% и ръст 20% към същия период на 2013 г. По застраховка „Злополука“ увеличението на премийния приход е 49%.

В края на юли 2014 г. дружеството е лидер и в авиационното застраховане с пазарен дял от 46%, премиен приход от 3 694 хил. лв. и ръст от 16% спрямо 2013 г.

Ръст в приходите се наблюдава също и при застраховането на отговорности, имуществено, финансови рискове, морско и карго застраховане.

Признание за постигнатите успехи е поредното отличие на компанията. За четвърта поредна година ЗАД „Армеец“ попада в класацията на топ застрахователите в Югоизточна Европа. Дружеството заема двадесет и първо място в ежегодната класация на агенция SeeNews.