en ru
image image

Армеец успя да регистрира близо 11 500 претенции след градушката

1

Служителите работят по ускорена процедура

Седмица след унищожителната градушка ЗАД Армеец продължава своята работа по регистрация на щетите. Към момента са заведени близо 11 500 претенции, от които 10 000 по щети, причинени от падналата на 8 юли градушка.

ЗАД Армеец успя да регистрира претенциите на клиентите благодарение на добрата организация и мобилизация на всички екипи, като увеличи срока за подаване на заявление от 7 на 15 работни дни. Създаде организация за електронно подаване на заявления. В услуга на клиентите ЗАД Армеец включи в обслужването си всички ликвидационни центрове в страната и работи по опростена процедура на ликвидация с удължено работно време.

Клиентите на дружеството могат да получат информация и съдействие от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39 , да пишат на електронната поща office@armeec.bg, както и да ползват он-лайн услугите за проверка състояние на щета в корпоративния сайт.

Центровете за регистрация на щети в гр. София работят от 08:30 – 18:30 часа, включително събота. Адресите на ликвидационните центрове в София са: ул. „Жолио Кюри“ № 20, бул. „Сливница“ № 425, ул. „Бяло поле“ № 8Д