en ru
image image

Армеец затвърждава лидерството на пазара към края на октомври 2014г.

Застрахователен пазар към октомври 2014

13,7% пазарен дял и премиен приход над 159 млн. лв.

Официалните данни от Комисията за финансов надзор към края на месец октомври 2014 г. показват, че за последните пет месеца ЗАД Армеец е неизменен лидер на общозастрахователния пазар. Дружеството бележи ръст от 14% спрямо същия период на миналата година, с пазарен дял от 13,7% и премиен приход от 159 224 хил. лв.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. ЗАД Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 87 млн. лв. и пазарен дял от 25%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица от май 2011г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” компанията генерира премиен приход от 46,6 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка Армеец бележи ръст от 12% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец запазва първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от почти 3,3 млн. лв., пазарен дял от 24% и ръст 22% към същия период на 2013 г. По застраховка „Злополука“ увеличението на премийния приход е с 42% и заема пазарен дял от 15%. Затвърждава се лидерството и в авиационното застраховане с пазарен дял от 40%, премиен приход от над 4 млн. лв. и ръст от 19% спрямо 2013 г.