en ru
image image

Армеец затвърждава лидерството в общото застраховане в края на юли 2015 г.

Pazar July 2015

13,8% пазарен дял и премиен приход от 123,4 млн. лв.

ЗАД Армеец заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар в края на месец юли 2015 г. с дял от 13,8% и премиен приход в размер на 123,4 млн. лв., което представлява увеличение с 9% спрямо същия период на предходната година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от близо 67 млн. лв. и пазарен дял от 24%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица повече от четири години. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от 34,7 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка дружеството бележи ръст от 5% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец запазва първата си позиция и при застраховка „Помощ при пътуване“ с премиен приход повече от 2,2 млн. лв. и пазарен дял от 22%. При застраховка „Злополука“ ръстът е 9% спрямо същия период на 2014 г. с премийният приход в размер на близо 2,4 млн. лв.

В края на юли 2015 г. дружеството реализира ръст на събраните приходи и по застраховки „Карго и отговорност на превозвача“, имуществено и морско застраховане, както и по застраховките на „Финансови рискове“.