en ru
image image

Армеец завършва 2014г. на първо място в общото застраховане

Zastrahovatelen pazar 2014

Компанията реализира премиен приход от 197 млн. лв.

Съгласно предварителните данни на КФН в края на декември 2014 г. ЗАД Армеец е с пазарен дял от 13,7% и отбелязва ръст от 11% спрямо същия период на предходната година. Дружеството реализира премиен приход от почти 197 млн. лв. и убедително заема първо място на общозастрахователния пазар.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. ЗАД Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 105 млн. лв. и пазарен дял от 25%. Дружеството заема лидерската позиция при доброволната автомобилна полица за рекордните 43 месеца. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” компанията генерира премиен приход от над 60 млн. лв. и има пазарен дял от 11%.

ЗАД Армеец запазва първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 3,8 млн. лв., с пазарен дял от 23% и ръст от 22% спрямо края на 2013 г. По застраховка „Злополука“ премийният приход е в размер на 3.4 млн. лв. и ръст от 21% спрямо предходния период.

В края на 2014 г.  ЗАД Армеец бележи ръст по всички видове застраховки.