en ru
image image

Армеец - партньор на мащабен туристически форум

Армеец  - партньор на мащабен туристически форум

Travel Academy събира експерти в туристическия и хотелиерския бранш

ЗАД Армеец е партньор на първата по рода си Туристическа академия, която се провежда на 12 и 13 април т.г. в хотел Новотел София. Събитието привлича вниманието на туроператори, туристически агенти и хотелиери, заинтересовани от най-новите тенденции и важните проблеми в този бизнес. В двата дни на академията ще бъдат изнесени над 20 презентации от изтъкнати представители на хотелиерския и туристическия бранш, медии, специалисти по маркетинг, пъблик рилейшънс, реклама и онлайн технологии. Във фокуса на лекциите и дискусиите са актуални теми като интегрираните маркетингови комуникации на туристически услуги, онлайн рекламата в туризма, ролята на социалните медии за хотелския маркетинг, счетоводни проблеми в туризма, оптимизиране приходите на хотела и др. Целта на организаторите е да съдействат за развитието на успешен туристически бизнес чрез споделяне на познанията и опита от изтъкнати професионалисти и ЗАД Армеец с готовност се включва в тази инициатива.