en ru
image image

Армеец - партньор в международна конференция по автомобилно застраховане

Армеец - партньор в международна конференция по автомобилно застраховане

По последни данни компанията е лидер на пазара по застраховка Каско

28.09.2011 ЗАД Армеец беше партньор на състоялата се на 27 септември т.г. в хотел Шератон, София международна конференция на тема „Автомобилното застраховане в Югоизточна Европа: трансгранични проблеми и решения”. На форума присъстваха представители на български застрахователни компании, Комисията за финансов надзор, Гаранционния фонд, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, Асоциацията на българските застрахователи, както и експерти на най-високо ниво от Румъния, Турция, Гърция, Литва, Латвия, Германия, Белгия, Австрия, Англия. Актуалните проблеми в автомобилното застраховане в България и Румъния, и в частност тези, свързани със застраховка „Гражданска отговорност”, бяха основият акцент в работата на конференцията. Целта на срещата бе да се намери разрешение на съществуващото положение огромен брой румънски граждани да притежават автомобили с българска регистрация. Основните причини за използване на български номера от чужди граждани са пропуските в българското законодателство, ниските данъци и такси и сравнително евтината застраховка „Гражданска отговорност”. Конференцията премина при голям интерес от страна на участници и медии, а изпълнителният директор на Армеец г-жа Цветанка Крумова даде специално интервю за организатора от румънска страна MediaXPrimm, което ще намерите тук. По данни на КФН ЗАД Армеец регистрира премиен приход от близо 88 млн. лв. за първите седем месеца на 2011 г., което представлява ръст от 5,41% спрямо същия период на предходната година. С пазарен дял от 11,12% компанията се нарежда на четвърто място на застрахователния пазар като заема лидерската позиция при застраховка Каско и авиационно застраховане. Дружеството отчита добри резултати при почти всички видове бизнес. Чувствителен ръст бележи застраховка „Гражданска отговорност” – 6лизо 70%, при застраховки „Карго” ръстът е над 43%, при застраховките на плавателни съдове - 22%, а ръстът при застраховки „Злополука” и „Помощ при пътуване” е 12,4%. Снимка: Insmarket