en ru
image image

Армеец с летни промоции по имуществено застраховане

Армеец с летни промоции по имуществено застраховане

„Защитен дом” се предлага с отстъпка до 30 септември

В дните, оставащи до края на м. септември, клиентите на ЗАД Армеец могат да сключат застраховка „Защитен дом” на промоционални цени. Продуктът е специално разработен с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически лица – жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и др. До 30.09.2013г. застраховката се предлага с допълнителна отстъпка от 40%, освен стандартните, които се предоставят от дружеството за липса на щети, за комплексно застраховане, за еднократно плащане на премията и при самоучастие. Общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50%. Всички полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на следващата година. С промоцията Армеец дава възможност на всички да осигурят защита на своя дом през сезона на отпуските. Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, природни бедствия, земетресение, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности. Застраховката се сключва във всички офиси на компанията в цялата страна и при застрахователните посредници, които работят със ЗАД Армеец.