en ru
image image

Бизнес форумът “MySuccess in Finance” с участие на Армеец

MySuccess in Finance

Цветанка Крумова разгледа връзката между банки и застрахователи

На 22 май в хотел Шератон, София се проведе „Бизнес форум за банки и застрахователи: Клиентът 3.0” с участието на г-жа Крумова, изпълнителен директор на Армеец. На събитието, организирано от сп. Enterprise, присъстваха представители на банкови и финансови институции, ръководители на големи български предприятия от различни сектори, управители и собственици на малки и средни фирми, финансови директори. Дългогодишни експерти и утвърдени консултанти дискутираха добрите практики, тенденции и иновации във финансовия и застрахователния сектор, новите технологии, подходите в обслужването и продажбите. Особено внимание бе отделено на темата за клиентите, мотивацията, кръстосаните продажби и модерното частно банкиране. Разгледани бяха и предстоящите инвестиционни проекти в България, представени от Българската агенция за инвестиции. Основна дискутирана тема в презентацията на г-жа Крумова беше връзката банка-застраховател, или т.нар. бенкашурънс, т.е. продажбата на застрахователни продукти чрез каналите на банката. Според г-жа Крумова банката естествено се явява дистрибутор на услугата застраховане, като специфична финансова услуга. Банките, както и застрахователите, имат развита дистрибуционна мрежа и комуникация с клиентите и обединението между тях е печелившо и в услуга на потребителите. Г-жа Крумова се спря на регулаторната рамка, целите, продуктите и цените при бенкашурънса. Тя разгледа организационната структура между банки и застрахователи и формите на сътрудничество между тях, и обърна внимание, че тенденцията е към независими пазарни отношения на база ексклузивитет. Според г-жа Крумова всеки участник във финансовия сектор се стреми да идентифицира нуждите на клиента, да му осигури всичко, от което той се нуждае, и бенкъшурънса е един от начините за постигането на тази цел. Цялата презентация ще намерите тук.