en ru
image image

Четири години Армеец е лидер в автомобилното застраховане

Kasko May

В края на месец май 2015 г. делът на Армеец по Каско нараства с 11%

В края на май 2015 г. се навършват четири години, от както ЗАД Армеец е неизменен лидер по застраховка „Каско на МПС“ в класацията на общозастрахователния пазар. При доброволната автомобилна полица, към месец май, ЗАД Армеец има пазарен дял от 23% и реализира премиен приход в размер на 45,5 млн. лв., което представлява увеличение с 11% спрямо същия период на предходната година.

Дружеството запазва първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 1,5 млн. лв. и пазарен дял от 22%. По застраховка „Злополука“ премийният приход е в размер на 2,4 млн. лв. и ръст от 54% спрямо същия период на 2014 г.

При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от над 25,1 млн. лв. и има пазарен дял от 10%.

По официални данни дружеството реализира ръст на събраните приходи и по застраховка „Карго и отговорност на превозвача“, по имуществено, рисково и морско застраховане.

Към месец май на 2015 г. Армеец е с премиен приход в размер на 85,5 млн. лв. и с пазарен дял от 13,5% заема второ място на общозастрахователния пазар.