en ru
image image

Дежурни екипи на ЗАД Армеец в празничните и почивни дни

Дежурни екипи на ЗАД Армеец в празничните и почивни дни

Клиентите трябва да уведомят застрахователя за щети в тридневен срок

Във връзка със земетресението от 22.05.2012г. в гр. Перник, ЗАД „Армеец” организира дежурни екипи в ликвидационен център гр. Перник да приемат уведомления за щети през празничните и почивни дни. Ликвидационен център Перник се намира на ул. Юрий Гагарин № 1 в Индустриалната зона и ще работи с клиенти в периода 24-27.05.2012г. с работно време от 9:00 до 17:00 часа. Клиентите на дружеството, които имат щети по своите имуществени застраховки, трябва да уведомят застрахователя в тридневен срок. Формуляр „Уведомление за щета” може да бъде изтеглен оттук. Освен попълнено „Уведомление за щета” следва да се представят следните документи: - оригинал на застрахователната полица с издадените описи и добавъци към нея; - документи за собственост на увреденото имущество; - удостоверителни документи от официални държавни или общински органи, когато това се изисква по Общите условия на сключения договор; - документи, доказващи размера на щетата. За всеки конкретен случай може да бъдат изискани допълнителни документи, за което застрахователят уведомява писмено. ЗАД Армеец напомня на всички заинтересовани, че застраховки „Защитена фамилия” и „Защитено имущество” могат да бъдат сключени на промоционални цени до край на месец май.