en ru
image image

Достойно място на Армеец в годишната класация SEE Top 100

Достойно място на Армеец в годишната класация SEE Top 100

Дружеството е сред трите най-успешно представили се български застрахователи

Четвъртото издание на класацията SEE Top 100 на информационната агенция SeeNews донесе поредно признание за ЗАД Армеец. Дружеството е сред трите най-успешно представили се български застрахователи и се нарежда на двадесет и трето място в общатата класация на топ застрахователните компании в Югоизточна Европа. Всяка година класациите SEE Top 100 представят резултатите на най-големите нефинансови компании, банки и застрахователи в Югоизточна Европа, като тази година броят им надхвърли 1200. Целта е зад конкретните цифри да се вникне в съществените промени и основните тенденции за бъдещето и да се даде задълбочен и надежден анализ на бизнес развитието на пазарите от региона. Класацията SEE Top 100-Застрахователи се базира на брутните записани премии на застрахователните компании от неконсолидираните финансови отчети за 2010г. В нея са представени 22 фирми от Румъния, 19 от България и 17 от Хърватия. Сърбия участва с 11 застрахователя, а Словения и Босна и Херцеговина – по 10. Другите страни в региона регистрират по-малко от пет участници. Резултатите показват, че кризата е забавила растежа на застрахователния сектор в Югоизточна Европа – общите брутни премии на компаниите през 2010 г. спадат на 6,5 млрд. евро спрямо 6,6 млрд. за предходната година. На фона на свиващия се пазар ЗАД „Армеец” регистрира стабилни резултати и зае третото място на българския застрахователен пазар за 2010 г. с пазарен дял от 11,23%.