en ru
image image

И в края на август 2015 г. Армеец е първи в общото застраховане

Pazar August 2015

Дружеството е лидер в застраховките „Каско“ и „Помощ при пътуване“

ЗАД Армеец заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар в края на месец август 2015 г. с дял от 13,7% и премиен приход в размер на почти 138 млн. лв., което представлява увеличение с 8% спрямо същия период на предходната година. А само преди дни бе публикувана и традиционната класация SEE Top 100 на информационна агенция SeeNews, в която ЗАД Армеец е най-успешно представилия се български застраховател, заема двадесето място. Дружеството попада в топ застрахователните компании в Югоизточна Европа за пета поредна година.

Повече от четири години Армеец е неизменен лидер по застраховка „Каско на МПС”, като в края на август 2015г. приходите са в размер на 75,5 млн. лв. и пазарен дял от 24%. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от 38,9 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка дружеството бележи ръст от 4% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец запазва първата си позиция и при застраховка „Помощ при пътуване“ с премиен приход от 2,6 млн. лв. и пазарен дял от 23%. При застраховка „Злополука“ ръстът е 7% спрямо същия период на 2014 г. с премийния приход в размер на близо 2,6 млн. лв.

В края на юли 2015 г. дружеството реализира ръст на събраните приходи и по застраховки „Карго и отговорност на превозвача“, имуществено и морско застраховане, както и по застраховките на „Финансови рискове“.