en ru
image image

Имуществени застраховки на Армеец на преференциални цени

Имуществени застраховки на Армеец  на преференциални цени

Защита на дома само за 10 лв. през периода 20.03.-31.05.2013

От 20.03.2013г. ЗАД Армеец предлага имуществени застраховки на специална великденска цена. Клиентите на дружеството могат да сключат застраховка „Защитена фамилия” с 20% отстъпка, а за застраховка „Защитено имущество” отстъпката е 30%. Промоционалното предложение важи до края на май 2013 г. Минималната премия по полица „Защитена фамилия” през периода на промоцията е 10 лв. (или само за 0,03 лева на ден) и покрива щети на жилището до 5000 лв. и на движимото имущество до 1000 лв. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити. Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изискват документи за собственост на жилището, (тези документи се представят в случай на събитие), не е необходимо да се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 4 000 лв., не се налага те да се описват. Минималната застрахователна премия по застраховка „Защитено имущество” е 20 лв. (или само за 0,06 лева на ден). Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр.София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм, при застрахователна сума 200 000 лева премията възлиза на 110 лв., а при включен риск от земетресение - 290 лв. При тази застраховка също има възможност за избор между различни лимити и покрития. Великденската промоция на ЗАД Армеец дава възможност на всички да гарантират сигурността на своя дом на достъпна цена. Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховките са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, природни бедствия, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности. ЗАД Армеец има установена практика за бърза и адекватна реакция при настъпили щети, особено след катастрофични събития. След пораженията в Габрово и другите засегнати от ураганния вятър населени места, екипи на компанията извършиха незабавно завеждане на щети и огледи на пострадалите от бедствието домове и обекти. Работата на екипите продължи и през почивните дни с цел навременно удовлетворяване на претенциите на пострадалите. За удобство на своите клиенти ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен асистанс център за случаите на кражба чрез взлом по всички видове имуществени полици. Телефоните за спешни обаждания са 02/8190900 или 0887922444. Застраховката може да бъде сключена в някой от 100-те офиса на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, които предлагат продуктите на Армеец.