en ru
image image

Имуществени застраховки на преференциални цени от ЗАД Армеец

Имуществени застраховки на преференциални цени от ЗАД Армеец

Промоцията на „Защитена фамилия” и „Защитено имущество” продължава до 28.02.2013г.

До края на февруари 2013 г. ЗАД Армеец предлага имуществени застраховки на преференциални цени. Клиентите на дружеството получават 20% отстъпка при застраховка на своя дом и на фирмено движимо и недвижимо имущество. Минималната премия по полица „Защитена фамилия” през периода на промоцията е 10 лв. (или само за 0,03 лева на ден). Кога и колко плаща застрахователят? Например, ако жилището е наводнено от спукана водопроводна тръба, ангажиментът на застрахователя е да покрие щети до 5 000 лв. Ако при наводнение или пожар са унищожени мебели или друго обзавеждане, застрахователят изплаща щети до 1 000 лв. Описаните рискове са само част от събитията, при които „Армеец” компенсира застрахованите. Обезщетения по застраховката се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена и при значително по-високи лимити. Процедурата за сключване е максимално улеснена за клиента – не се изискват документи за собственост на жилището (тези документи се представят в случай на събитие), не е необходимо да се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 4 000 лв. не се налага те да се описват. Минималната застрахователна премия по застраховка „Защитено имущество” е 20 лв. (или само за 0,06 лева на ден). Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лева за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм – премията възлиза на 110 лв., със земетресение – 290 лв. Ако за фирмения автомобил са сключени в ЗАД Армеец застраховките „Гражданска отговорност” и „Каско”, а служителите имат застраховка „Трудова злополука”, се ползва още 15% отстъпка и премията без покритие за земетресение става 66 лв., а със земетресение – 174 лв. Ако освен това в офиса има монтирана пожароизвестителна система и застрахованият приеме самоучастие 10% във всяка щета, Армеец предоставя още 10% намаление и отстъпките достигат максимален размер от 50%. Тогава за първото покритие се заплаща 55 лв., а за второто – само 145 лв. Клиентите могат да ползват и други отстъпки от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество” - за еднократно плащане на премията, при липса на щети, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др.