en ru
image image

Имуществени застраховки на преференциални цени от ЗАД Армеец

Имуществени застраховки на преференциални цени от ЗАД Армеец

Традиционната коледна промоция предлага атрактивни условия за клиентите

28.10.2010 От 1 ноември 2010г. стартира традиционната коледна промоция на застраховките „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“ на ЗАД Армеец. На клиентите на дружеството се предлага да сключат с 20% отстъпка застраховка на своя дом и на фирмено движимо и недвижимо имущество. Промоционалното предложение важи до края на февруари 2011г. Минималната премия по полицата „Защитена фамилия“ е 10 лв., като за тази цена може да се застрахова недвижимо имущество (жилище) за 5 000 лв. и движимо имущество за 1 000 лв. срещу рисковете пожар, природни бедствия, ВиК аварии и вандализъм (без земетресение). Застраховката е на база „първи риск“, т.е. обезщетява се действителния размер на вредите през срока на застраховката, до размера на избраните лимити за движимо или недвижимо имущество. Клиентът има възможност да избере и много по-високи лимити за движимо и недвижимо имущество, както и да добави нови рискове – земетресение, кражба чрез взлом, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството си и др. Минималната застрахователна премия по застраховка „Защитено имущество“ е 20 лв. Ако обаче искате да застраховате офис в сграда (с височина до 6 етажа и възраст до 20 години) в гр. София със застрахователна сума 200 000 лв. срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм, премията възлиза на 110 лв., а със земетресение - 290 лв. След прилагане на отстъпката от 20% по коледната промоция, както и допълнителните 5% за еднократно плащане, застрахователната премия става 82,50лв. за първото покритие, а със земетресение – 217,50 лв. Ако за фирмения автомобил сте сключили в ЗАД Армеец застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско“, а служителите Ви имат застраховка „трудова злополука“ - ползвате още 15% отстъпка и премията, която трябва да платите за първото покритие става 66 лв., а със земетресение – 174 лв. Ако освен това в офиса сте монтирали пожароизвестителна система и приемете самоучастие 10% във всяка щета, получавате още 10% отстъпка и достигате нейния максимален размер от 50%. Тогава за първото покритие ще заплатите 55 лв., а за второто – само 145 лв. Освен отстъпка от 20% по коледната промоция клиентите могат да ползват и други отстъпки от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество“, като например за еднократно плащане на премията, при липса на щети, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др.