en ru
image image

ИНФОРМАЦИЯ КАСАЕЩА БЛАНКИТЕ ПОД СТРОГ ОТЧЕТ

Армеец лого

Уважаеми партньори и клиенти,

За Ваша информация раздаването, приемането и отчитането на бланки под строг отчет, което се извършва присъствено в офиса на дружеството в София, на ул. „Жолио Кюри“ 20, ще продължи да се осъществява за всички агенции, брокери и застрахователни посредници по досегашния ред до 20 март 2020 г., включително, при строго спазване на всички въведени хигиенни изисквания и предпазни мерки за служителите и посетителите.

След тази дата, служителите от направление „Бланки под строг отчет“ ще преустановят физическото предаване и приемане на бланки и документи, като ще продължат да осъществяват функциите си в режим на работа от дома, дистанционно.