en ru
image image

Коледни цени за застраховки имущество от Армеец

Коледни цени за застраховки имущество от Армеец

Защита на дома само за 10 лева през периода 01.11.2012-28.02.2013г.

От 01.11.2012г. ЗАД „Армеец” предлага имуществени застраховки на специална коледна цена. Клиентите на дружеството могат да сключат с 20% отстъпка застраховка на своя дом и на фирмено движимо и недвижимо имущество. Промоционалното предложение важи до края на февруари 2013 г. Минималната премия по полица „Защитена фамилия” през периода на промоцията е 10 лв. (или само за 0,03 лева на ден). Кога и колко плаща застрахователят? Например, ако жилището е наводнено от спукана водопроводна тръба, ангажиментът на застрахователя е да покрие щети до 5 000 лв. Ако при наводнение или пожар са унищожени мебели или друго обзавеждане, застрахователят изплаща щети до 1 000 лв. Описаните рискове са само част от събитията, при които „Армеец” компенсира застрахованите. Обезщетения по застраховката се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена и при значително по-високи лимити. Процедурата за сключване е максимално улеснена за клиента – не се изискват документи за собственост на жилището (тези документи се представят в случай на събитие), не е необходимо да се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 4 000 лв. не се налага те да се описват. Минималната застрахователна премия по застраховка „Защитено имущество” е 20 лв. (или само за 0,06 лева на ден). Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лева за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм - премията възлиза на 110 лв., със земетресение - 290 лв. Ако за фирмения автомобил са сключени в ЗАД „Армеец” застраховките „Гражданска отговорност” и „Каско”, а служителите имат застраховка „Трудова злополука”, се ползва още 15% отстъпка и премията без покритие за земетресение става 66 лв., а със земетресение – 174 лв. Ако освен това в офиса има монтирана пожароизвестителна система и застрахованият приеме самоучастие 10% във всяка щета, „Армеец” предоставя още 10% намаление и отстъпките достигат максимален размер от 50%. Тогава за първото покритие се заплаща 55 лв., а за второто – само 145 лв. Освен отстъпката по коледната промоция, клиентите могат да ползват и други отстъпки от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество”, като например за еднократно плащане на премията, при липса на щети, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др.