en ru
image image

Компанията расте благодарение на добрата работа на служителите и доверието на клиентите

Компанията расте благодарение на добрата работа на служителите и доверието на клиентите

Цветанка Крумова пред zastrahovatel.com

- Госпожо Крумова, ЗАД „Армеец“ зае лидерската позиция. Това показват оповестените от Комисията за финансов надзор данни за пазара по общо застраховане към ноември 2012 г. Какво се крие зад този успех? - В „Армеец” никога не сме си поставяли за цел да бъдем на определено място по премиен приход. Ще перифразирам Маргарет Тачър, че по-смислено е да се стремиш да направиш нещо, отколкото да се стремиш да бъдеш нещо. Целите ни са били да предлагаме конкурентни продукти и обслужване на клиентите, да подобряваме организацията на работа и контрола. Компанията расте благодарение на добрата работа на служителите и доверието, което ни оказват клиентите. - Кои бяха според вас най-важните през годините етапи в развитието на ЗАД „Армеец“ по дългия и труден път към върха? - Историята на ЗАД „Армеец“ условно може да се раздели на три етапа: Дружеството беше създадено с идеята за каптив, който да обслужва застрахователните интереси на мажоритарния си собственик в лицето на Министерство на отбраната. В първите години след приватизацията, в условията на икономически растеж, то се утвърди като сериозен автомобилен застраховател. В последните години дружеството успя да наложи марката „Армеец“ на застрахователния пазар и зае подобаващо място във всички други браншове: лично застраховане, имуществено, авиационно и т.н. - Какво показват предварителните резултати за дейността през 2012 г.? - Няма да е изненада, че отново имаме ръст в приходите спрямо предходната година. За нас най-важното е, че сме изпълнили плана, който си поставихме за 2012 година, че сме запазили доверието на клиентите си и сме спечелили нови, както и че продължаваме напред заедно с прекрасния екип. - Изминалата 2012 г. бе и година на отличията за ЗАД „Армеец“. Компанията за втора поредна година получи приза „Застраховател на годината“ като най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения при имуществени вреди и отново за втора поредна година в класацията SeeNews TOP 100 SEE 2012. ЗАД „Армеец” зае двадесет и първо място сред топзастрахователите в Югоизточна Европа и второ място от представените български дружества. С какви чувства приемате поредицата от признания за управляваната от вас компания? - Получаването на награда винаги е приятно. Тя е оценка за свършената работа и постигнатите резултати, затова сме благодарни, че получаваме това признание. Наградите са и отговорност, на първо място да не спираме да се стремим към нови и по-добри резултати. - Какво да очакваме от ЗАД „Армеец“ през настоящата 2013 г.? - Планирали сме няколко проекта през тази година, основно насочени към обслужването на клиентите. Целта е да подобряваме услугата, да сме по-бързи, по-точни и по-гъвкави, за да отговорим на променящите се условия на бизнеса. - Има ли рецепта за успех във времена на стагнация и криза? ЗАД „Армеец“ показа, че може да бъде успешно и в трудни времена... - Верният отговор на този въпрос би заслужил Нобелова награда за икономика. От моята гледна точка успехът на една застрахователна компания в България се корени в организацията й, в доброто функциониране на всички звена, следването на общи цели от всички и добрата вътрешна и външна комуникация. Вероятно в бъдеще най-успешни ще бъдат виртуалните компании, но този момент у нас още не е дошъл. - Каква е вашата оценка за „Кампания 2013“ по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите? И каква беше тя за ЗАД „Армеец“? - Кампанията беше значително по-спокойна от други години. Нашият портфейл по застраховка „Гражданска отговорност“ все повече се разпределя в рамките на годината, като тежестта в края й намалява. Конкурентният натиск беше относително по-слаб, тъй като броят на компаниите, желаещи да придобият пазар на всяка цена, намаля. Спадът в доходите на населението също се отрази, хората не бяха толкова активни в търсенето както в други години, което се вижда и от данните за обхвата на застраховката. - В предишно ваше интервю за в. „Застраховател прес“ заявихте, че началото и развитието на икономическата криза са наложили съкращаване на времевите хоризонти и мислене в кратко- и средносрочен план, но вече е време да се чертаят стратегии и дългосрочни прогнози. Какви са вашите прогнози за развитието на застрахователния пазар у нас и в частност за ЗАД „Армеец“? - Икономическите прогнози за 2013 и следващите години са изключително противоречиви. Има песимистични прогнози за силна рецесия в Европа и САЩ, базирани на нестабилността на еврозоната и възможното излизане на държави или разпад, „фискалната скалà“ и т.н. От друга страна, оптимистите намират потенциални възможности за засилване на икономическия растеж, подобряване на възвръщаемостта на инвестициите и съответно ръст на премиите както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Необходимо е устойчиво развитие. Едва ли можем да очакваме сериозни ръстове в портфейлите си. Според мен най-важното както за компанията, която представлявам, така и за пазара като цяло, е да осигурим стабилност и да повишаваме доверието на клиентите си. - На прага сме на въвеждането на новата регулаторна рамка „Платежоспособност ІІ“. В нея има много спорни моменти, които са обект на коментар на цялата застрахователна общност в Европа. По ваше експертно мнение кои са болезнените точки, които все още не са преодолени? - Изглежда, че не сме стигнали прага. Все още няма единодушие по ключови аспекти на директивата и затова се разглеждат няколко сценария, свързани с отлагането на окончателното решение в Европейския парламент: краткосрочно отлагане, дългосрочно отлагане, отказ от проекта или частично въвеждане. Въпреки подкрепата за проекта от страна на бизнеса все по-често ръководители на големи компании изразяват публично своите съмнения, че тя въобще ще бъде гласувана окончателно. Много дружества вече са инвестирали сериозни средства и усилия в подготовката си и липсата на окончателно решение е проблем за тях. От друга страна, всички са съгласни, че частично въвеждане на директивата, преди да са изработени всички принципи и правила, няма да е добро решение. Според мен най-големият проблем е несигурността по отношение на елементите, касаещи капиталовите изисквания. В началото на тази година, след срещата в Давос, се заговори дори за пренаписване на някои вече приети правила за капитала. По-ясна картина ще има не по-рано от средата на годината. Очаква се тогава да се финализират някои от предприетите в края на 2012 г. инициативи, което с нетърпение очакваме. - Можем ли да очакваме, че транспонирането на новите правила в български условия ще протече безпроблемно, и какво трябва да се направи, за да се случи това? - В някои европейски държави реформите на национално ниво вече са факт и са доста напреднали въпреки липсата на общо решение в съюза. За нас основен проблем е несигурността и липсата на информация. Не ни е известно на какъв етап се намира този проект от гледна точка на българския регулаторен орган. Бихме искали да има по-активна комуникация относно перспективите на национално ниво, за да можем да предвидим какви ще са евентуалните проблеми и да вземем своевременни мерки. - Твърди се, че основният проблем при прилагането на новата директива както в Европа, така и в България е липсата на специфичен административен капацитет, какво е вашето мнение по въпроса за българските компании и в частност за ЗАД „Армеец“? - Не вярвам, че проблемът е в административния капацитет, а в това, че правилата още не са изработени. Както компаниите, така и регулаторните органи имаха достатъчно време, за да подготвят кадри, които да се справят със специфичната проблематика. Голяма част от подготовката е свързана с технологично обновяване, което изисква съответните инвестиции. В „Армеец” работим много по подготовката на информационните ни системи въпреки липсата на яснота относно стандартите за отчитане. От дружествата ще се изисква подаване на огромен обем информация към регулаторния орган и се надявам, че Комисията за финансов надзор също се подготвя съобразно своите ангажименти. - Според вас съществува ли неравнопоставеност между малки и големи компании в европейски и локален мащаб от гледна точка на новата директива „Платежоспособност ІІ“? - Моето мнение е, че правилата по директивата „Платежоспособност ІІ“ са изготвени, за да се прилагат в големи компании, каквито в България няма. Освен това „големите” могат да реализират икономии от мащаб, като изработват централизирано своите модели и правила. От тази гледна точка за дружествата, които не са част от международен застрахователен холдинг, процесът е значително по-труден и скъп, изисква повече инвестиции в хора и време.