en ru
image image

Продължете лятото с Армеец

Продължете лятото с Армеец

„Защитен дом” се предлага с отстъпка до 31 октомври

Традиционната лятна промоция на ЗАД Армеец по застраховка „Защитен дом” започна на 01.07.2011 г. Продуктът е специално разработен с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически лица – жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др. До края на октомври 2011г. на клиентите се предлага допълнителна отстъпка от 40%, освен стандартните, които се предоставят от дружеството за липса на щети, за комплексно застраховане, за еднократно плащане на премията и при самоучастие. Общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50%. Всички полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на следващата година. С промоцията Армеец дава възможност на всички да осигурят защита на своя дом. Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, природни бедствия, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности. Застраховката се сключва във всички офиси на компанията в цялата страна и при застрахователните посредници, които работят със ЗАД Армеец.