en ru
image image

Нова придобивка на Спасителния център към Зелени Балкани

Нова придобивка на Спасителния център към Зелени Балкани

Инкубаторът отвори врати с подкрепата на ЗАД „Армеец“

На 18.07.2013 г. се състоя официалното откриване на новото инкубаторно помещение на Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани”, изградено със средства по проекта „Да върнем ловния сокол в България ”. В тържествена обстановка и в присъствието на представители на бизнеса и обществеността, неправителствени организации, доброволци и природозащитници Христина Клисурова, ръководител на връзките с обществеността, откри новата сграда, а Ивайло Клисуров, директор на Спасителния център и г-жа Цветанка Крумова – изпълнителен директор на ЗАД Армеец, тържествено прерязаха лентата. Г-жа Крумова поздрави природозащитниците за новата придобивка и приветства инициативите в защита на българската природа и биоразнообразие. По повод откриването на инкубатора бяха пуснати на свобода два керкенеза, отглеждани в центъра, а след това гостите разгледаха новото инкубаторно помещение и посетителския кът. Създаден от активисти на природозащитната организация, вече повече от 20 години Спасителният център осъществява дейности, свързани с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки диви животни и птици. С новото инкубаторно помещение ще се разширят възможностите за развитие на програмите по реинтродукция на застрашени и изчезнали видове, които се осъществяват и с подкрепата на ЗАД Армеец чрез инициативата „Да върнем ловния сокол в България”.